';
Preloader logo

Communicatie en Public Relations

Effectieve communicatie is de basis van succes

Wij ondernemen kleine of grote projecten en wij ondersteunen u bij het met vertrouwen realiseren van uw plannen.

Communicatie

Communicatiestrategie voor bedrijven en particulieren
Crisisbeheersing
Interne communicatie voor bedrijven

Public Relations

PR-strategie
Digitale inhoud, nieuwsbrief en bedrijfsliteratuur
Bedrijfssponsorbeleid
Bewustwordingscampagnes

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

CSR-strategie
Jaarlijkse CSR-rapportage
MVO-acties plannen en uitvoeren

Politieke campagnes

Berichten
Toespraken

Administratieve diensten

Administratieve ondersteuning voor kleine en middelgrote bedrijven
Copywriting services

  • Image
    COMMUNICATIE &
    PUBLIC RELATIONS

nl_NL_formal
el en_US nl_NL_formal